Pemetaan KSSR

BIDANG
PERNYATAAN EVIDENS
KOD EVIDENS
RUJUKAN KSSR (M/S)
CADANGAN CARA PENTAKSIRAN
Nombor Bulat
dan operasi Hingga
10 000a)  Menyatakan sebarang nombor bulat hingga 10 000
b)  Membilang nombor seribu-seribu, seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun
B1D1E1
15
Lisan
a)   Menunjukkan kuantiti bagi nombor
b)   Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun
c)    Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
d)   Membandingkan dua nombor dan menyatakan nombor sebelum, selepas dan di antaranya
B1D2E1
15-16
Lisan
Permainan
Simulasi
Menulis nombor dalam perkataan dan angka
B2D1E1
15
Bertulis
Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor bulat hingga 10 000
B2D2E1
16
Lisan
Bertulis
Mencerakinkan sebarang  nombor hingga 10 000
B2D2E2
16
Lisan
Bertulis
Simulasi
Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang
2 hingga 3 nombor bulat hingga 4 digit tanpa dan dengan mengumpul semula, dan hasil tambahnya hingga 10000
B3D1E1
17
Lisan
Bertulis
Melakukan operasi asas tolak bagi
a)   sebarang 2 nombor bulat hingga 4 digit
b)   Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10000
tanpa dan dengan mengumpul semula
B3D1E2
18
Lisan
Bertulis
Menyatakan hasil operasi asas darab secara spontan melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1 000
B3D1E3
20
Lisan
Bertulis
Melakukan operasi darab bagi
a)   sebarang dua nombor bulat, 2 digit dan 1 digit, 3 digit dan 1 digit tanpa dan dengan mengumpul semula
b)   sebarang nombor hingga 3 digit dengan 10, 100 dan 1 000, hasil darab tidak lebih 10 000
B3D1E4
20
Lisan
Bertulis
Menyatakan hasil operasi asas bahagi secara spontan melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1 000
B3D1E5
21
Lisan
Bertulis

Melakukan operasi bahagi bagi
a)     Sebarang dua nombor, 2 digit dan 1 digit
b)     Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 1 digit
tanpa dan dengan mengumpul semula
c)     Sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan 1 000 
B3D1E6
22
Lisan
Bertulis

Membundarkan sebarang nombor bulat  hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat
B3D2E1
16
Lisan
Bertulis
Menganggar bilangan objek “lebih daripada” dan “kurang daripada” sesuatu kuantiti
B3D3E1
16
Lisan
Bertulis
Simulasi
Projek
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua hingga tiga nombor
B4D1E1
17
Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor  
B4D1E2
18
Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor
B4D1E3
20
Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dua nombor
B4D1E4
22
Bertulis
Simulasi
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1
17-22
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
17-22
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E1
15-22
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Pecahan
Menamakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
B2D3E1
23
Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Menyatakan pecahan “daripada satu” dan “daripada satu kumpulan”
B2D3E2
23
Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar, penyebutnya hingga 10
B3D4E1
23
Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Gambarajah
Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10
B3D4E2
23
Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
23
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Perpuluhan
Menyatakan pecahan perseratus berdasarkan petak seratus
B2D4E1
24
Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Menamakan sebarang nombor perpuluhan sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan sembilan berdasarkan lorekan petak seratus
B2D4E2
24
Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Gambarajah

Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan
B3D5E1
24
Lisan
Bertulis
Pemerhatian

Melorek dan menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan
B3D5E2
24
Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Gambarajah
Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan berpandukan gambarajah
B3D5E3
24
Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Kerja projek
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
24
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Peratus
Mengenal simbol peratus
B1D3E1
25
Lisan
Menyatakan peratusan daripada lorekan petak seratus
B2D5E1
25
Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Melorek dan menulis peratusan berdasarkan petak seratus
B3D6E1
25
Lisan
Bertulis
Pemerhatian
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
25
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Wang Hingga RM1 000
Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang tertentu hingga RM1 000 
B2D6E1
26
Simulasi
Pemerhatian
Lisan

Menambah nilai wang yang jumlahnya tidak melebihi RM1 000
B3D1E7
26
Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek

Menolak nilai wang hingga RM1 000
B3D1E8


26Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek
Mendarab nilai wang dengan satu digit hingga
RM1 000
B3D1E9
26
Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek
Membahagi nilai wang dengan satu digit hingga
RM1 000 
B3D1E10
27
Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan wang hingga   RM1 000
B4D1E5
26-27
Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1
26-27
Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
26-27
Lisan
Bertulis
Simulasi
Kerja projek
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
26-27
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Masa dan Waktu
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan masa
B2D7E1
28
Pemerhatian
Lisan
Bertulis
Menyatakan waktu dan memahami kalendar
B2D7E2
28
Pemerhatian
Lisan
Bertulis
Menambah dua hingga tiga unit ukuran masa melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E11
28
Lisan
Bertulis
Menolak unit ukuran masa melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E12
28
Lisan
Bertulis
Mendarab dan membahagi unit ukuran masa dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E13
28-29
Lisan
Bertulis
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran masa
B4D1E6
29
Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1
29
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
29
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
28-29
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Panjang
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan panjang
B2D7E1
30
Pemerhatian
Lisan
Bertulis
Menambah dua hingga tiga unit ukuran panjang melibatkan unit yang sama dan berbeza

B3D1E11
30
Lisan
Bertulis
Menolak unit ukuran panjang melibatkan unit yang sama dan berbeza

B3D1E12
30
Lisan
Bertulis
Mendarab dan membahagi unit ukuran panjang dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbezaB3D1E13
30
Lisan
Bertulis
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran panjang
B4D1E6
30
Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1 
30
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2 
30
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
30
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Jisim


Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan jisim
B2D7E1
31
Lisan
Pemerhatian Bertulis
Menambah dua hingga tiga unit ukuran jisim melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E11
31
Lisan
Bertulis
Menolak unit ukuran jisim melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E12
31
Lisan
Bertulis
Mendarab dan membahagi unit ukuran jisim  dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E13

31
Lisan
Bertulis
Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran jisim
B4D1E6
31
Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1
31
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
31
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
31
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Isi padu Cecair
Menyatakan perkaitan di antara unit ukuran melibatkan isi padu cecair
B2D7E1
32
Pemerhatian
Lisan
Bertulis
Menambah dua hingga tiga unit ukuran isi padu cecair melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E11
32
Lisan
Bertulis
Menolak unit ukuran melibatkan unit isi padu cecair yang sama dan berbeza
B3D1E12
32
Lisan
Bertulis
Mendarab dan membahagi unit ukuran isi padu cecair dengan nombor satu digit melibatkan unit yang sama dan berbeza
B3D1E13

32
Lisan
Bertulis

Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit ukuran isi padu
B4D1E6

32
Lisan
Bertulis
Gambarajah
Pemerhatian
Menaakul

Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur  
B5D1E1
32
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
32
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
32
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Ruang
Bentuk 3D dan 2D
Menamakan prisma dan poligon

B1D4E1
33
Pemerhatian
Lisan
a)  Menyatakan ciri-ciri prisma dan bukan prisma
b)  Mengenalpasti poligon sekata dan bentuk separuh bulatan
B2D8E1
33
Lisan
Bertulis
Mengenalpasti paksi simetri bagi bentuk 2D atau gambarajah
B3D7E1
33
Pemerhatian
Gambarajah
Bertulis
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi
B5D1E2
33
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina;

ATAU

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
33
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah
Data
Membaca dan mengumpul data
B3D8E1
34
Lisan
Pemerhatian
Bertulis
Gambarajah
Menaakul
Kerja projek
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian;

ATAU

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat  dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti
B6D1E1
34
Kerja projek
Bertulis
Pemerhatian
Menaakul
Gambarajah

0 comments:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates